Tvister

Vi bistår med retssager og voldgiftssager i USA og Danmark

Det kan være kompliceret at anlægge en retssag i USA. Det er også en udfordring, hvis en dansk virksomhed eller person er blevet sagsøgt i USA. 

Vi har erfaring med at føre retssager i både USA og i Danmark og kender til de udfordringer, som det kan medføre. 

Vi har en unik ekspertise som både danske og amerikanske advokater til at kunne bistå både i Danmark og USA.

FAQ

Får man dækket sine udgifter i USA?

Nej. Som udgangspunkt skal parterne selv betale egne udgifter til advokat mv. i USA, uanset om de vinder eller taber.

Kan en dansk virksomhed blive sagsøgt i USA?

Ja. Som det klare udgangspunkt gælder, at hvis en dansk virksomhed sælger produkter eller services i USA, så vil der være værneting i USA. Det betyder, at virksomheden kan blive inddraget i et søgsmål i USA. Se nedenfor med hensyn til fuldbyrdelse af amerikanske domme.

Amerikanske retssager og voldgiftssager

Klik på emnerne nedenfor for at læse mere.

Værneting
Lovvalg
Aftale om lovvalg og værneting
Fuldbyrdelse af amerikanske domme i Danmark
Voldgift
Omkostninger

Værneting

Det er almindeligt, at retssager starter med en tvist om, hvorvidt der er værneting i den pågældende delstat. Dette afhænger af mange faktorer. Der er både føderale og delstatslige domstole. Vurderingen afhænger derfor af, hvilke krav der gøres gældende, og hvilken domstol kravene er fremsat overfor.

Lovvalg

I mange sager indgår der en vurdering om, hvilke lovgivning som skal finde anvendelse. Det kan være i sager, hvor handlingerne eller virkningen er spredt over flere stater.

Amerikanske domstole er vant til at håndtere dette spørgsmål. Det omtales sommetider som conflict of laws, hvis forskellige stater har forskellige regler og dermed udfald i en sag. Amerikanske domstole er også generet villige til at kunne anerkende andre jurisdiktioners/landes love, hvis de ikke strider mod fundamentale retsprincipper. Dette sker ofte med henvisning til princippet om “comity”.

Aftale om lovvalg og værneting

I mange sager, hvor der er indgået en skriftlig aftale, vil der være aftalt lovvalg og værneting. Dette er en helt almindelig del af de fleste aftaler i USA. Hvis en dansk virksomhed har indgået en aftale med amerikansk værneting, så vil den umiddelbart kunne sagsøges i USA

Fuldbyrdelse af amerikanske domme i Danmark

Amerikanske domme, som er opnået uden for kontrakt (dvs. uden en specifik, amerikansk værnetingsaftale eller voldgiftsaftale), kan som udgangspunkt ikke fuldbyrdes i Danmark. Vi rådgiver ofte om fuldbyrdelse af amerikanske domme i Danmark.

Voldgift

I mange amerikanske kommercielle aftaler er det normalt, at der er bestemmelser om voldgift. Der er forskellige voldgiftsinstitutter i USA, og priserne vor at føre sager ved voldgift kan svinge meget.

Vi har stor erfaring med amerikanske voldgiftsaftaler og voldgiftssager. Vi bistår ofte med at vurdere, om voldgift kan være en bedre løsning i visse typer af sager end de almindelige domstole.

Omkostninger

Som udgangspunkt skal parterne i retssager selv afholde deres udgifter i sagen, herunder ti advokat samt gebyrer mv. til retten. Det er som udgangspunkt uden betydning, om en part vinder eller taber. Det kan derfor være forbundet med omkostninger at føre retssager i USA – uanset om man vinder.