Ansættelsesret

Vi hjælper med alle dele ifm. ansættelse af medarbejdere i USA

Hvis du skal ansætte medarbejdere i USA, så er der mange forhold, som skal være på plads.

Det er vigtigt, at der udarbejdes en amerikansk ansættelseskontrakt. Man kan ikke blot bruge en dansk model til en aftale, da forholdene i USA er helt anderledes end i Danmark.

Ansættelsen skal ske via et amerikansk selskab. Dette selskab skal registreres i den stat, hvor medarbejderen skal arbejde (også hvis det primært er arbejde hjemmefra). Derudover skal dert foretages en række forskellige registreringer som arbejdsgiver i staten. Det kan være krav om, at der etableres ansvarsforsikring mv.

FAQ

Kan jeg bruge en dansk ansættelsesaftale?

Nej. Det er vigtigt, at der udarbejdes en amerikansk ansættelsesaftale, som er lavet specifikt til den stat, hvor ansættelsen er. Hver stat har egne regler på dette område. Inden for ansættelsesretten er der flere regler, som er ufravigelige, og som vil gælde ved ansættelser inden for den pågældende stat. Disse regler kan man ikke komme udenom, så aftalen skal altid laves baseret på den lokale stats regler.

Er der skatter, som arbejdsgiver skal betale ud over bruttolønnen?

Ja, der er visse sociale skatter (medicare og social security), som en arbejdsgiver skal betale ud over bruttolønnen. Det er derfor vigtigt at budgettere med et højere beløb end bruttolønnen. Vi kan hjælpe med at lave en kort analyse over, hvor meget det ca. vil være.

Hvor lang tid tager det at blive registreret som arbejdsgiver?

Dette afhænger af den konkrete stat. Det tager typisk et sted mellem 1-4 uger. Det er vigtigt, at alle registreringer og payroll er oprettet fra første dag af ansættelsen, da der ellers kan påløbe bøder mv.

Vilkår i amerikanske ansættelsesaftaler

Klik på emnerne nedenfor for at læse mere.

Form
Opsigelse - At-will Employment
Ferie
Sygedage
Health Insurance
Pension - 401(k)

Form

Amerikanske ansættelsesaftaler er typisk korte. Dette sikrer en høj grad af fleksibilitet for arbejdsgiveren. Der kan være et kort ansættelsesbrev og afhængigt af stillingen, så laves der nogle gange en særskilt aftale om fortrolighed, ejerskab til IP og evt. konkurrenceklausuler. Mange af de generelle vilkår, som er ens for alle medarbejdere, kan også fremgå af en medarbejderhåndbog.

Opsigelse – At-will Employment

Ansættelser i USA er som udgangspunkt “at-will”. Det betyder, at en arbejdsgiver kan opsige en medarbejder uden varsel og uden saglig grund, så længe opsigelsen ikke baserer sig på ulovlige grunde som fx diskrimination. Det betyder også, at en stilling og arbejdsområder kan ændre karakter efter behov fra tid til anden.

Ferie

Loven dikterer ikke regler om garanteret ferie. Feriens længde aftaler man i ansættelsesaftalen, eller den kan fremgå af en medarbejderhåndbog. Det er ikke usædvanligt, at der aftales ca. 3-4 uger om året.

Sygedage

Staterne og visse store byer er i stigende grad begyndt at regulere retten til betalte sygedage. Dette vilkår er derfor altid et, som skal undersøges konkret fra stat til stat og nogle gange fra by til by. Afhængigt af en række forhold, som altid skal vurderes konkret, kan det nogle gange være lettere at slå ferie og sygedage sammen i “PTO”, som står for paid time off. PTO-dage kan bruges på enten ferie eller sygdom.

Health Insurance

I USA er det almindeligt, at arbejdsgivere tilbyder health insurance til medarbejderne. Det er sådan, at sundhedssystemet er opbygget i USA. Ansættelsesaftalen vil typisk kort og på generelt niveau henvise til, at der kan være health insurance, som arbejdsgiver tilbyder. Det er ikke almindeligt, at ansættelsesaftalen specificerer, hvad vilkårene er eller andet specifikt. 

Vilkårene for health insurance er de samme, som skal tilbydes til alle ansatte, og forsikringsselskabet kan ændre vilkårene og policen fra år til år. Desuden skal arbejdsgiver også kunne ændre på vilkårene fra år til år. 

Det er almindeligt, at de ansatte betaler en del af præmien til health insurance, som trækkes over lønnen.

Pension – 401(k)

Mange arbejdsgivere tilbyder at betale til pension (i USA kaldes private pensioner “retirement”). Der er forskellige ordninger. En populær ordning hedder 401(k). Det henviser blot til paragraffen i loven, som regulerer disse pensioner. 

Ligesom for health insurance vil ansættelseskontrakten kun ganske overordnet henvise til, at der kan tilbydes pension. De konkrete vilkår beskrives ikke, og man plejer heller ikke at beskrive, hvor meget der indbetales fra arbejdsgiver. Disse vilkår kan ændres, og der henvises blot til vilkårene, som pensionsselskabet udbyder.

Det er almindeligt, at arbejdsgiver tilbyder at matche op til en vis procent af den samlede lønudbetaling. Det vil sige, at arbejdsgiver kun indbetaler (op til en vis procentsats), hvis medarbejderen også selv gør det.