Selskaber

Vi bistår med stiftelse af selskaber i USA

Der findes forskellige typer af selskaber i USA. Den mest almindelige selskabsform er et Corporation (ender oftest på Inc.).

Et selskab stiftes i en konkret delstat. Det kan efterfølgende blive registreret i andre delstater, hvis det får driftssted i en anden stat.

Det er almindeligt at stifte et selskab i Delaware.

FAQ

Hvad koster det?

Vi har faste priser på selskabsstiftelse, og det koster ca. det samme som en stiftelse af et selskab i Danmark med udenlandske ejere. Gebyret til delstaten vil afhænge af, hvor hurtigt man ønsker det stiftet.

Hvor lang tid tager det?

Stiftelsen kan foretages inden for få timer i Delaware, men typisk samme dag.

Selskabstyper og selskabsforhold

Klik på emnerne nedenfor for at læse mere.

Corporation (Inc.)
Limited Liability Company (LLC)
Delstat, stiftelse og registrering
C Corp og S Corp
Skat
Foreign Corporation Registrations
Compliance

Corporation (Inc.)

Et Corporation minder om et dansk aktieselskab eller anpartsselskab (kapitalselskab). Det udsteder aktier, og det har begrænset hæftelse som et dansk kapitalselskab. Det bliver beskattet på selskabsniveau som et almindeligt dansk selskab. 

Denne selskabstype er den mest anvendte for udenlandske ejere i USA. Den egner sig godt til at kunne få investorer, da der kan udstedes aktier, warrants, optioner m.v.

Limited Liability Company (LLC)

Et Limited Liability Company minder om et dansk kommanditselskab (K/S). Det er en form for partnerselskab (P/S), men det udsteder ikke aktier. Det er en simpel enhed, da der er færre formalier. Det egner sig typisk bedst til en lille ejerkreds, hvor ejerne skal bidrage aktivt og dagligt til driften.

Et limited liability company ledes enten af dets ejer(e) eller af en eller flere Managers. Hvis det ledes af Managers, så minder det ledelsesmæssigt om et dansk anpartsselskab, som alene har en direktion og ingen bestyrelse.

Selskabstypen ender på forkortelsen “LLC”.

Et LLC er som udgangspunkt skattemæssigt transparent, hvilket betyder, at det ikke bliver beskattet på selskabsniveau, men at overskud/underskud flyder videre til ejeren/ejerne og bliver beskattet der. Det kan dog tilvælge beskatning på selskabsniveau, som sommetider betegnes “check the box”.

Der er en række værnsregler i USA, som skal forhindre, at et skattemæssigt transparent LLC overfører sit overskud til udenlandske ejere, uden at overskuddet beskattes i USA, så derfor er et LLC ofte ikke den bedste selskabsform for udenlandske ejere.

Delstat, stiftelse og registrering

Et selskab stiftes i én bestemt delstat. Oftest stiftes selskaber i Delaware, da denne delstat har en meget fordelagtig og velkendt selskabslovgivning, og da myndighederne i Delaware er hurtige og effektive til at håndtere stiftelse og lignende registreringer. 

Stiftelsen foregår ved, at en “incorporator”, som typisk er en advokat, underskriver og indsender stiftelsesdokumentet. Efter at selskab er registreret, så underskrives en række andre selskabsdokumenter vedr. Udpegelse af bestyrelse og direktion, vedtagelse af vedtægter, udstedelse af aktier samt ansøgning om skattenummer m.v.

C Corp og S Corp

Sommetider benyttes betegnelserne C Corp og S Corp for amerikanske selskaber. Betegnelserne står for C Corporation og S Corporation og er alene en skattemæssig betegnelse for et Corporation det henviser til den pågældende paragraf C eller S i skatteloven).

C Corp betyder, at selskabet beskattes på selskabsniveau ligesom et dansk ApS eller A/S.

S Corp betyder, at selskabet er skattemæssigt transparent, og at overskud/underskud flyder videre til ejeren/ejerne og beskattes der ligesom et dansk K/S eller P/S.

Et Corporation stiftes som udgangspunkt som et C Corp.

Visse corporations har dog mulighed for at tilvælge skattemæssig transparens (ligesom et LLC som udgangspunkt er) ved at tilvælge status som et S Corp. Det er dog vigtigt at bemærke, at status som S Corp ikke kan tilvælges for corporations, som har en udenlandsk ejer. Af denne årsag er det ikke relevant for danske virksomheder.

Skat

Selskabsskatten i USA er todelt: Der er en føderal selskabsskat på 21 %. Derudover kan der være en delstatslig selskabsskat, som ligger mellem 0 % – 11,50 %. Den samlede selskabsskat i USA kan derfor være højere end den danske på 22 %. Det vil afhænge af, hvilken delstat(er) selskabet er registreret i/har driftssteder i. Udgiften til den delstatslige selskabsskat er dog fradragsberettiget på den føderale skatteopgørelse, så den samlede selskabsskat bliver ikke en simpel multiple af den føderale selskabsskatteprocent plus den delstatslige.

Foreign Corporation Registrations

Hvis et selskab, som er stiftet i en delstat, fx i Delaware, får et driftssted i en anden delstat, så skal det lade sig registrere selskabsretligt og skatteretligt i den anden delstat. Det benævnes også som foreign corporation registrations.

Et driftssted opstår i en delstat, hvis selskabet fx har et lager, ansatte, kontor, agenter m.v. i staten. Der skal oftest meget lidt til (kun “minimum contacts”), for at der er tale om et driftssted.

Compliance

Et selskab skal med jævne mellemrum indrapportere forskellige forhold til selskabsmyndighederne i den stat, hvor det er stiftet, samt i de andre stater, hvor det er registreret (foreign corporation registration). Informationerne, som skal indberettes, afhænger af den konkrete stat. Derudover skal der betales et gebyr (eller franche tax) til staten for at bevare “good standing”.