New York | Copenhagen | Washington

Største og førende dansk-amerikanske advokatfirma
Kontakt osJuridiske områder

Førende dansk-amerikanske advokatfirma

Vi gør det enkelt og billigt at starte virksomhed i USA

Modsat manges forventning er det ikke omkostningstungt at etablere virksomhed i USA. Vi har gjort processen enkel og billig. Vi leverer en all-round løsning, der på én gang tager hånd om både det juridiske og de administrative opgaver.

360° løsning

Vi bistår på én gang med både dansk og amerikansk ret samt med mange administrative opgaver. Det medfører store besparelser.

International ekspertise

Vores advokater er admitteret i USA og Danmark og arbejder dagligt med jura i både USA og Danmark. Det giver os en reel international ekspertise.

Tilgængelige 24/7

Med kontorer i både Danmark og USA er vi tilgængelige i begge lande. Det betyder, at vi er til rådighed stort set 24 timer i døgnet enten i Danmark eller USA.

Over 10 års tilstedeværelse

USA Denmark Law er det største dansk-amerikanske advokatfirma. Det er stiftet af Martin Dahlgaard, som har drevet dansk-amerikansk advokatvirksomhed i både Danmark og USA i over 10 år. 

Vi har licens og admittering som advokatfirma i både Danmark, New York og Washington, DC. Vi praktiserer i begge lande fra vores kontorer i Danmark og USA. Det giver os en reel international erfaring og ekspertise. Vi har stor indsigt i ikke blot juraen mellem begge lande, men også forskellene i forretningskultur og kutyme, som kan være af stor betydning.

Compliance services

Vi bistår med en række andre services, som letter med overgangen til USA og med de administrative udfordringer, så I kan fokusere på jeres forretning. Vi har en unik forståelse for og indsigt i de udfordringer, som virksomheder skal håndtere i USA – og hvordan de skal løses!

Vi har faste priser på disse services.

N
Tax returns

Vi udarbejder og indleverer tax returns til både IRS og delstatslige myndigheder. Vi bistår vores klienter over for de føderale samt delstatslige skattemyndigheder.

N
Payroll

Vi etablerer payroll, så jeres medarbejdere i USA får udbetalt deres løn. I den forbindelse sørger vi også for, at lovpligtige arbejdsgiverregistreringer foretages, samt at lovpligtige forsikringer oprettes.

N
Compliance

Vi varetager den løbende compliance, således at lovpligtige indberetninger til relevante myndigheder foretages, og deadlines overholdes.

N
Bankkonto

Vi bistår med at åbne en amerikansk bankkonto, selv om ledelsen befinder sig uden for USA.

N
Registered agent

Vi faciliterer oprettelsen af den lovpligtige registered agent for selskaber stiftet i USA.

N
Virtuel adresse

Vi kan levere virtuel adresse, så du kan fokusere på at drive din virksomhed.

N
Sales tax

Hvis jeres virksomhed har pligt til at opkræve sales tax, kan vi udarbejde og indberette de løbende sales tax returns.

N
Health Insurance og pension

Vi hjælper med valg, oprettelse og løbende håndtering af health insurance og pension til dine medarbejdere. Vi bistår også med fornyelse og den løbende compliance relateret til health insurance og pension.

N
1099-indberetning

Vi hjælper med den lovpligtige indberetning vedrørende jeres betalinger til konsulenter og lignende. 

N
Andre services

Vi hjælper også med en række andre opgaver som eksempelvis at checks indsættes på jeres konto.

Sådan kan en case se ud

En virksomhed kontakter os for at åbne et kontor i USA, så de kunne få hul på det amerikanske marked. Vi bistår med en helhedsløsning, som bl.a. kan være:

  • RVurdering af, hvilken selskabsstruktur som er bedst, samt i hvilken delstat, at et selskab skal stiftes.
  • RVurdering af selskabsstruktur og andre betingelser for at optimere mulighederne for at få arbejdsvisum.
  • ROprettelse af selskab og sørge for alle skattemæssige og delstaslige registreringer. Oprettelse af bankkonto i USA.
  • RUdarbejdelse og indlevering af visumansøgning for et medlem af ledelsen, som skal flytte til USA for at starte kontoret, samt visum til hans familie og arbejdstilladelse til hans hustru.
  • RUdarbejdelse af ansættelseskontrakter for de nye amerikanske medarbejdere, rådgivning om, hvilke ansættelsesvilkår som er almindelige i USA, og oprettelse af payroll samt alle lovpligtige arbejdsgiverregistreringer og forsikringer.
  • RRegistrering af virksomhedens europæiske varemærke i USA.
  • RVurdering af, hvilken samhandel som er bedst egnet mellem det danske og amerikanske selskab, og udarbejdelse af nødvendige aftaler for at sikre det danske selskab, både i relation til eksponering, men også i relation til skat.
  • RUdarbejdelse og forhandling af distributionsaftaler og andre kommercielle aftaler med kommercielle kunder.
  • RUdarbejdelse og indlevering af den årlige tax return i USA, samt tage hånd om den løbende compliance og lovpligtige indberetninger vedr. selskabet.

Spar tid og omkostninger!

Da vi rådgiver om både amerikansk og dansk ret på samme tid, leverer vi juridiske løsninger, som hænger sammen på begge sider af Atlanten – frem for flere rådgiveres forskellige delløsninger, som ikke er indbyrdes afstemt. Det er hurtigere og resulterer også i en betydelig økonomisk besparelse for vores klienter.

Vi forstår desuden vigtigheden i at benytte moderne teknologi samt at være direkte tilgængelige for dig.

Vores team

Mød vores advokater

Martin Dahlgaard

Attorney

Martin Dahlgaard er stifter og indehaver af USA DENMARK LAW og er en erfaren advokat med bred og solid ekspertise inden for mange retsområder. Martin er admitteret som advokat i Danmark og som advokat i New York.

US: 917-719-1088
DK: 70 71 68 17
martin.dahlgaard@usadenmarklaw.com

Daniel Bang

Daniel Bang

Attorney

Daniel Bang er advokat i New York samt advokat i Danmark og har både en dansk og amerikansk jurauddannelse. Han har bred erfaring inden for amerikansk og dansk kommerciel ret og yder bistand inden for mange forskellige retsområder.

DK: 31 69 09 89
daniel.bang@usadenmarklaw.com

Chelsey Petersen

Attorney

Chelsey Petersen er admitteret som amerikansk attorney at law (Minnesota) og arbejder primært med visum- og immigrationssager til USA. Chelsey arbejder fra vores kontor i Danmark, hvor hun bistår mange danske virksomheder samt personer med at få arbejdsvisum til USA og med deres amerikanske immigrationssager.

DK: 31 55 96 61
chelsey.petersen@usadenmarklaw.com

Josefine Lyngsø

Legal Trainee

Josefine Lyngsø er studentermedhjælper og arbejder fra vores kontor i Danmark, hvor hun bistår virksomhedens advokater med opgaver indenfor: IPR, Ansættelse og visum, Selskabsret, Skat, Compliance

josefine.lyngsoe@usadenmarklaw.com

Christian Nielsen

Attorney

Christian er dansk advokat med særligt fokus på selskabsret og startups samt kommercielle retssager. Han rådgiver primært inden for dansk ret, EU-ret og med grænseoverskridende transaktioner.

christian.nielsen@usadenmarklaw.com

Daniella Lassen

Bookkeeper

Daniella er bogholder og bistår mange af vores kunder med bogføring i USA.

daniella.lassen@usadenmarklaw.com

Ulla Wulff Hansen

Attorney

Ulla er en erfaren advokat (H) indenfor familie- og arveretten og har en unik ekspertise med grænseoverskridende juridiske forhold inden for ægteskaber, arv, skilsmisser, bodelinger og børnesager. 

ulla.wulff.hansen@usadenmarklaw.com

Ofte stillede spørgsmål

Er det besværligt at etablere sig i USA?

Nej, det er ikke en besværlig proces at stifte selskab i USA. Et selskab kan stiftes på ganske få dage. Der er smidige regler om, hvem der kan side i ledelsen. Ledelsen behøver ikke bo i USA. Hvis ledelsen ikke bor i USA, kan der dog gå et par uger med at få skattenummer til selskabet efter stiftelsen.

Vi har også gjort processen enkel hos USA DENMARK LAW. Alle dokumenter kan underskrives elektronisk. Stiftelsen foregår på den måde, at vi indsender det indledende stiftelsesdokument som “incorporator” for selskabet, og derefter fremsender vi en pakke med diverse selskabsdokumenter til jeres e-underskrifter.

Er det svært at få arbejdsvisum til USA?

Det er ikke simpelt at få arbejdsvisum til USA. Der er mange forskellige betingelser, som skal være opfyldt, og som kommer an på, hvilken type arbejdsvisum, man søger. Det er vigtigt at planlægge i meget god tid, da processen kan strække sig over flere måneder, og at man lige fra starten tager højde for alle de juridiske forhold, som spiller ind på et visum.

De forhold, som er afgørende for, om man kan få visum, er bl.a. selskabsstruktur, ejerskab, ledelse, investeringer, ansættelsesforhold, indgåede aftaler, drift, forretningsplan, kontor, lån, osv.

Hos USA DENMARK LAW yder vi en all-round-service, hvor vi tænker alle de forhold, som er afgørende for at få visum, ind i vores øvrige arbejde vedr. etablering af et selskab osv. Det er ting, som skal tænkes ind fra begyndelsen. Det gør, at vi kan levere en helhedsløsning, så forudsætningerne for at åbne op for et visum er så gunstige som mulige.

Nedenfor er nogle af de mest almindelige typer af arbejdsvisum. Hos USA DENMARK LAW bistår vi med alle typer af visum samt immigration, herunder green cards og amerikansk statsborgerskab.

B Visa – Visitor

Skal du til USA på forretningsrejse eller som turist, så kan du ansøge om et B-visum. Traditionelt kan du søge dette visum til at rejse til USA for at, blandt andet, besøge messer, deltage i forretningsmøder, foredrag, træning og turismeformål.
Udover de traditionelt accepterede områder, så kan et B-visum inkludere flere underkategorier af aktiviteter såsom installation af maskineri, hushjælp, atleter og andre.

E Visa – Treaty Investor

Investorvisum (E-1) og Investorvisum (E-2) er for borgere i lande, som USA har handelstraktater med. Danmark er et af disse lande.

For at kvalificere sig til et Investorvisum (E-1) eller Investorvisum (E-2) skal visumansøgerens formål med at rejse til USA være for at engagere sig i væsentlig handel, herunder handel inden for service eller teknologi, med kvalificerende aktiviteter, som principielt er mellem USA og det land borgeren udrejser fra. Det kan ligeledes være for at udvikle og lede driften af en virksomhed, som ansøgeren har investeret væsentlig kapital i. Det er vigtigt at sørge for en veludarbejdet struktureret strategi for både den amerikanske virksomhed og investeringen for at sikre opnåelse af visummet.

L Visa – Intracompany Transfer

Et L-1 visa kan bruges til at udsende en medarbejder, som arbejder i en international virksomhed til at arbejde i deres moderselskab, filial, tilknyttede selskab eller datterselskab i USA. For at kvalificere sig til et L-visum, skal ansøgeren være enten manager, leder eller have specialiseret viden. Det skal derudover skal være hensigten med visummet, at pågældende medarbejder skal arbejde i en af disse roller i virksomheden i USA. Udover dette skal medarbejderen forudgående have været ansat i den internationale virksomhed uden for USA’s grænser i sammenlagt et år inden for de sidste 3 forudgående år, før ansøgningen om L-visummet bliver indsendt.

H-1B – Specialty Occupation

Et H-1B visum kan i visse tilfælde anvendes til at rejse til USA for a levere specialiserede services. For at kvalificere sig til dette visum skal man have en bachelorgrad eller højere videregående uddannelse (eller tilsvarende uddannelse) inden for et specialiseret område, som er området visummet søges til at arbejde indenfor. Stillingen skal ligeledes kræve, at ansøgeren som minimum har samme uddannelsestrin eller hvad der svarer dertil.

O-1 Visa – Extraordinary Ability

O-visummet kan ansøges af personer med ekstraordinære evner inden for videnskab, kunst, uddannelse, forretning, atletik eller med ekstraordinære anerkendelser inden for film og tv-produktioner, og deres essentielle personale. Visummet kræver både et jobtilbud og en agent, hvor disse to kan være samme person. Udover et jobtilbud og en agent, skal ansøgeren opfylde tre ud af ti af specifikke kategorier opsat herfor.

J-1 Visas – Exchange Visitor

J-1 visummet kan være det rigtige visum at søge for personer, som ønsker at tage til USA under et udvekslingsprogram. Disse udvekslingsprogrammer kan både være for forretning, studie, praktik, træning, au pairs mv. Før ansøgningen om visummet, skal ansøgeren være accepteret og godkendt af en godkendt autoriseret programsponsor. Når ansøgeren er accepteret, modtager denne den nødvendige dokumentation fra uddannelsesinstitutionen eller programsponsoren, som herefter skal indsendes med ansøgningen om visummet.

Family Based Green Card

Du kan ansøge om et Greencard, hvis du har et forhold til en amerikansk statsborger eller et familiemedlem med permanent opholdstilladelse.
Familiemedlemmer inkluderer ægtefæller, børn, forældre og søskende til den amerikanske statsborger, og i nogle tilfælde, personer med permanent opholdstilladelse. Som udgangspunkt sendes ansøgningen til United State Citizenship and Immigration Service (”USCIS”). En godkendt ansøgning bliver derefter behandlet af United States Department of State.

Employment Based Green Card

Du kan ansøge om et Greencard baseret på et jobtilbud og/eller ansøgerens uddannelse- og arbejdshistorik. Der er flere forskellige klassifikationer, du kan ansøge om et Greencard under. Disse inkluderede ekstraordinære evner, højere uddannelse, faglært, mv.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

USA DENMARK LAW har omfattende erfaring med at rådgive virksomheder og privatpersoner om alle trinnene i ansøgningsprocesserne inden for alle visa nævnt ovenfor. Fra den indledende vurdering til indsamling af relevante dokumenter samt til at booke og forberede dig som ansøger før visum-interviewet. USA DENMARK LAW har den påkrævede erfaring til professionelt at forberede en ansøgning og løse eventuelle problemer, som kan opstå løbende i processen.

Hvad koster det?
Vores ydelser koster mindre, end hvad de fleste forestiller sig, når de kontakter os. Vi har netop gjort vores arbejde besparende, idet vi leverer en all-round-løsning. Vi har faste priser på mange af vores services. Vi giver gerne estimater på de opgaver, som vi ikke har faste priser på.
Hvornår har jeg brug for en advokat?
Det er en god ide at engagere en advokat tidligt, hvis man vil drive forretning i USA. Der er mange juridiske forhold, som man skal være opmærksom på i USA, og hvis man starter ud uden at have taget højde for disse forhold, så kan det skabe problemer.
Kan jeg bruge mine danske aftaler i USA?
Der er forskel på amerikansk og dansk kontraktsret. Amerikanske aftaler er typisk mere omfattende og detaljerede end danske aftaler. Vi ser sommetider, at danske virksomheder ønsker at oversætte og bruge deres danske aftaler i USA. Det er ofte ikke en god ide. De danske aftaler vil meget ofte have væsentlige mangler i forhold til, hvad der bør indgå i aftaler i USA. Desuden er de ofte ikke opbygget på den måde, som er normen i USA.

I USA følger langt de fleste aftaler en fast ramme, nogle faste, logiske principper og benytter faste begreber. Hvis en aftale ikke følger denne opbygning, principper og begreber, så kan en modpart ofte blive tøvende, fordi amerikanere forventer, at aftaler ser ud, som de plejer, og at de følger amerikansk kutyme.

Kontakt os og bliv kontaktet inden for 24 timer

Du kan booke en gratis visumkonsultation nedenfor

US: 917-719-1088   DK: 88 74 89 65
service@usadenmarklaw.com

8 + 9 =