M&A

Vi håndterer M&A og virksomhedshandler i både USA og Danmark

Vi har en enestående erfaring og ekspertise i at bistå danske virksomheder med M&A i både USA og Danmark. Vi gennemfører hvert år adskillige transaktioner, hvor både dansk og amerikansk ret indgår.

Det er besparende for vores kunder, at vi kan bistå med både dansk og amerikansk ret på samme tid. Desuden medfører det, at vi kan levere en mere sammenhængende bistand, hvor både danske og amerikanske forhold inddrages.

Vi har bistået med mange transaktioner – både i USA og i Danmark.

FAQ

Er Due Diligence omfattende i USA?

Ja, det er en nødvendig, men omfattende proces. Det er vigtigt at få indekseret alle dokumenter og informationer, så det kan bevises, hvad der er købt og på hvilke forudsætninger.

Hvorfor er amerikanske aftaler så lange?

Det skyldes dybest set, at alt skal beskrives i aftalen, for at det kan finde anvendelse. I USA følger man et common law-udgangspunkt om, at den endelige aftale inkorporerer alt det aftalte, og at parter ikke efterfølgende kan komme med yderligere vilkår, som ikke er en del af den endelige aftale. Desuden er det et krav, at visse aftaler er skriftlige og underskrives, før de er gældende.

Virksomhedsoverdragelser 

Klik på emnerne nedenfor for at læse mere.

Stock Purchase Agreement (SPA)
Target Company
Asset Purchase Agreement (APA)
Data Room

Stock Purchase Agreement (SPA)

Virksomhederne kan overdrages ved, at aktierne sælges til en ny ejer. Dette er en meget almindelig procedure ifm. virksomhedsoverdragelser.

Den centrale aftale er i den forbindelse en Stock Purchase Agreement (SPA). Den kan sommetider være på over 50 sider afhængigt af situationen.

Target Company

Det selskab, som handles, omtales ofte som “target”. Det er vigtigt, at dette selskab samt sælgerne præsenterer alle relevante informationer om target company til køberen og kan dokumentere dette efterfølgende.er.

Asset Purchase Agreement (APA)

Ofte sker virksomhedsoverdragelser i USA som asset purchase. Det kan skyldes flere forhold. Det kan have en mindre juridisk eksponering, hvis en køber alene køber aktiver og ikke overtager alle forpligtelser fra det selskab, som købes (target). Der kan også være visse skattemæssige grunde til det.

Et aktivsalg (asset purchase) kan være vanskeligere at indgå aftale om rent juridisk, idet hvert aktiv skal behandles selvstændigt. Det kan i visse situationer betyde, at aftalen og closing can være mere kompliceret.

Spørgsmålet om skat og sales tax er også relevant i relation til et asset purchase.

Vi har bistået mange danske virksomheder med asset purchase i USA.

Data Room

Det er et vigtigt element ift. enhver virksomhedshandel, at der laves et fyldestgørende datarum over det handlede selskabs forhold. Dette har ikke kun juridisk betydning, men det er også vigtigt, så en køber ved, hvad der erhverves.

Hos USA DENMARK LAW har vi betydelig erfaring med at etablere datarum for amerikanske og danske selskaber. Vi har bistået mange både med køb og med salg af virksomheder i USA og i Danmark.