Trademarks

Vi registrerer varemærker i USA og EU

USA DENMARK LAW har indgående erfaring med at registrere varemærker i USA og i EU.

Hvis et dansk selskab (eller ikke-amerikansk ansøger) ønsker at registrere et varemærke i USA ved USPTO, så er det et krav, at det er repræsenteret af en amerikansk advokat. Vi bistår danske virksomheder med varemærkeregistreringer inden for alle “filing basis” (se mere herom nedenfor).

FAQ

Skal man have en amerikansk advokat ifm. en varemærkeansøgning i USA?

Ja. Hvis ansøger ikke er hjemmehørende i USA, så skal ansøger være repræsenteret af en amerikansk advokat. Vi bistår mange danske virksomheder med varemærkeansøgninger i USA.

Hvad koster det?

Vi tager normalt et flat fee for at udarbejde og indlevere en varemærkeansøgning. Vores honorar afhænger af “filing basis” samt antallet af klasser. Der vil derudover være gebyr til USPTO. Vores priser svarer til det, som danske virksomheder betaler i Danmark eller EU for lignende varemærkeansøgninger.

US Trademarks

Klik på emnerne nedenfor for at læse mere.

Filing Basis Domestic Registration - Section 1(a) Use in Commerce
Filing Basis Domestic Registration - Section 1(b) Intent to Use
Filing Basis Foreign - 44(e) Foreign Registration
Filing Basis Foreign - 44(e) Foreign Application
Nice-klasser

Filing Basis Domestic Registration – Section 1(a) Use in Commerce

Hvis et varemærke allerede er taget i brug, så kan der søges under iht. denne “filing basis”. Det vil ifm. ansøgningen være et krav, at man kan bevise erhvervsmæssig ibrugtagning af varemærket. Ibrugtagningen skal bevises inden for den klasse og beskrivelse, som man ønsker registrering indenfor.

Filing Basis Domestic Registration – Section 1(b) Intent to Use

Hvis varemærket ikke er taget erhvervsmæssig ibrug, så kan der søges inden for “intent to use”. Man skal angive, inden for hvilken klasse og beskrivelse, som varemærket vil blive brugt indenfor. Senere skal man så indlevere dokumentation for ibrugtagning inden for dette område.

Filing Basis Foreign – 44(e) Foreign Registration

Det er muligt at indlevere en ansøgning baseret på en udenlandsk registrering. Det kan eksempelvis være, at et varemærke allerede er registreret i EU eller i Danmark. Denne registrering vil kunne blive basis for at opnå registrering i USA. Der skal dog inden for en årrække indleveres dokumentation for, at varemærket rent faktisk er taget i erhvervsmæssig brug i USA inden for den pågældende klasse og beskrivelse.

Filing Basis Foreign – 44(e) Foreign Application

Det er muligt at indlevere en ansøgning om varemærkeregistrering baseret på en ansøgning om registrering i et andet land m.v. Det kan eksempelvis være, at man har indleveret en ansøgning i EU eller Danmark. Denne ansøgning – selv om varemærket ikke er endeligt registreret endnu – kan danne basis for en ansøgning i USA. 

Det er en betingelse, at den amerikanske ansøgning indleveres inden for 6 måneder fra ansøgningen i udlandet. Ved at benytte denne fremgangsmåde kan man opnå “prioritet” fra den tidligere ansøgningsdato uden for USA.

 

Efterfølgende skal man vise, at registreringen er sket uden for USA, ligesom der er krav om at bevise erhvervsmæssig ibrugtagning inden for en årrække.

Nice-klasser

Et varemærke skal søges inden for en specifik klasse. Der er med Nice-aftalen (1957) skabt en international aftale for de forskellige klasser til brug for varemærkeansøgninger. De er overordnet set opdelt i enten produkter eller tjenesteydelser (services). Det er et meget vigtigt ifm. en varemærkeansøgning at identificere den korrekte klasse samt komme med en korrekt beskrivelse, så der kan opnås den ønskede beskyttelse. 

 

Vi hjælper med at foretage denne vurdering og beskrivelse ifm. varemærkeansøgninger og kommer med feedback til vores kunder for at finde frem til den bedst egnede klasse og beskrivelse.